לא דיברת - לא שילמת
להתחברות התקשר עכשיו 1-800-019-019

תקנון - טלפון ביתי

  תוכניות וחבילות מנויי טלפון ביתי (מפ"א)
 1. רישום מנוי לשירות מתבצע באמצעות פניה למוקד השירות של החברה או באמצעות אתר האינטרנט של החברה.
 2. רכישת חבילת טלפון ביתי תבוצע לפי החבילות הקיימים באתר.
 3. שיחות הטלפון הכלולות בתשלום החודשי עבור שירותי הטלפון אינן כוללות שיחות למספרים 1901/1902/1903, מודיעין 1344 ו 144 , שירותי תוכן וכדומה.
 4. שיחות הטלפון הכלולות בתשלום החודשי עבור שירותי הטלפון אינן כוללות שיחות לרשות הפלסטינאית, וטנייה מובייל, ג'וואל ופלטל.
 5. שיחות לחו"ל יחויבו בנפרד לפי מחירי חברות התקשורת הבינלאומיות באמצעותן יתבצע החיוג.
 6. שיחות טלפון מעבר לאלה הכלולות בתשלום החודשי ושירותים נלווים בהזמנה נפרדת שאינם כלולים במסלול (כגון: תא קולי 0) יחויבו עפ"י מחירון המתפרסם באתר האינטרנט החברה
 7. החברה תהיה רשאית לעדכן את מחיר המסלול ו/או להצמידו למדד, על פי שיקול דעתה מעת לעת ובכפוף להוראות הדין.
 8. שירות רשת ביתית אינו כולל תמיכה טכנית 0 שתסופק בתשלום לפי מחיר מחירון כפי שישתנה מעת לעת. מחיר המחירון העדכני הינו 5 ₪ לחודש.
 9. לקוח המעוניין לבטל את העסקה רשאי לעשות זאת בטלפון 1800-019-019 או מייל Info@019mobile.co.il בהודעה יפרט הלקוח את שמו, מספר ת"ז ו4 ספרות אחרונות של אמצעי התשלום.
 10. במקרה שבו ביטל הלקוח את העסקה בתוך 14 ימים ממועד ההצטרפות או קבלת מסמכי העסקה, לפי המאוחר, יחויב הלקוח רק בדמי התקנה בסך של עד 100 ₪ בגין כל שירות שהותקן בבית הלקוח לצורך מתן השירות, בצירוף התמורה היחסית עבור השירותים שסופקו לו בפועל עד למועד הביטול.
  מבצעים טלפון ביתי (מפ"א)
 1. מחיר שיחה מנייח לנייד 9 אגורות לדקה (המחירים לא כוללים בע"מ).
 2. מחיר שיחה מנייח לנייח 6 אגורות לדקה (המחירים לא כוללים בע"מ).
 3. המבצעים באתר הינם למצטרפים עד לתאריך 31/12/2015.
 4. המבצעים המופיעים באתר הינם תקפים על לתאריך 31/12/2017
 • ט.ל.ח.